6752View
2m 40sLenght
3Rating

Red dragon fruit farm Hoang Long ,S = 30 ha Ad farm : Hac Dich, Dt Tan Thanh , City Ba Ria ,Vung Tau. Ad Of : 634 xo viet nghe tinh ,w 25 ,Dt Binh Thanh ,city HCM ,viet nam tel: Mr Phuc (ut) 84 903082999, miss Christy Phan 1 7275602082 mail: phuchl2009@yahoo.com.vn oh reddragonhoanglong@gmail.com