1290View
14m 37sLenght
4Rating

Chương trình Việt Nam - Góc nhìn của bạn (Sharing Vietnam ) phát sóng ngày 05/07/2015 trên kênh VTC10 Netviet. Chủ đề: Nỗ lực xây dựng hệ thống sản xuất rau hiệu quả tại Tây Bắc Topic: The efforts of building sustainable vegetable farming system in Vietnam Northwestern. Khách mời: Bà Suzie Newman - Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia. Guest: Dr. Suzie Newman - Australian Center for International Agriculture Research. Let's subscribe my channel/Hãy theo dõi kênh của tôi nhé!