194973View
30m 25sLenght
287Rating

VTC10 NETVIET - Trải nghiệm vườn thanh long. Series: Học nghe, nói tiếng Anh với những chủ đề gần gũi quanh ta. Just press "Subscribe" for more updated videos! :)