26886View
17m 30sLenght
56Rating

Tagalog: "Hindi na kailangan mag-antay pa ng patubig o ulan ng mga magsasaka para lamang makapagsimula ng pagtatanim ng palay. Ang binhi ng aerobic rice ay nabubuhay kahit sa kaunting tubig lamang at maaaring mas mataas ang ani nito kaysa sa mga ibang binhi na itinatanim sa matataas na lugar o sa mga sistemang sahod-ulan. Dito sa Pilipinas, may mga magsasaka mula Bulacan, Bataan, at Isabela na nasubukan na ang teknolohiya ng aerobic rice sa sarili nilang lupain. Ito ang mga lupain na dati ay di mapagtamnan dahil sa kakulangan sa tubig. Ipinapakita sa video na ito ang mga benepisyo na naranasan ng mga magsasaka dahil sa paggamit ng teknolohiya ng aerobic rice." English: Farmers no longer need to wait for available water or rain to begin planting their rice crops. With aerobic rice technology, rice grows even with less water and produces higher yield than current varieties in rainfed and upland areas. In the Philippines, some farmers in the provinces of Bulacan, Bataan, and Isabela have tried and adopted aerobic rice in their own rice fields—land that were once left idle or unproductive due to lack of water. This video documents the success stories of the farmers after using aerobic rice technology.