422View
0m 0sLenght
1Rating

3 em đại diện cho 1 bao 30 em trong lô 600 em cá chép Nhật về Ruby Koi Farm ngày 28/04/2015.